Past Events

6th Meeting of the Stakeholders’ group for the cross-border region of “Prokletije-Bjeshket e Namuna” was held on the 9th of March,2018, in hotel “Dukagjini”, Municipality of Peja, Kosovo*.

The VI Meeting of the Stakeholders’ group for the cross-border region of “Prokletije-Bjeshket e Namuna” was held on the 9th of March,2018, in hotel “Dukagjini”, Municipality of Peja, Kosovo*.  The focus of the discussions was on the following topics: -Open call for proposals for support to People to People events in the cross-border region of “Prokletije-Bjeshket e Namuna” -Examples of P2P events -Support in the preparation of cross-

Read more
18th Meeting of the Stakeholder group for the Cross-border region of “Sharra”, March 06th, 2018 in Municipality of Prizren, Kosovo*.

The 18th Stakeholder Group (SHG) meeting in the cross-border region of Sharra, was attended by 44 participants and was held on the 06th March 2018 in the Municipality of Prizren, Kosovo*. The discussions on this meeting was focused on the following topics: -Presentation and discussion of the new ABD phase of the EU project “Regional cooperation and networking in the field of agriculture, rural and economic development of cross-border areas”;

Read more
18th Meeting of the Stakeholder group for the Cross-border region of “Prespa”, March 09th, 2018 in Municipality of Resen, Macedonia.

The 18th Stakeholder Group (SHG) meeting in the cross-border region of Prespa, was held on the 09th March, 2018 at the Municipality of Resen, Macedonia. The discussions on this meeting were focused on the following topics: -Presentation and discussion of the new ABD phase of the EU project “Regional cooperation and networking in the field of agriculture, rural and economic development of cross-border areas”; -Informative session on the outcomes

Read more
XVIII Meeting of the Stakeholders’ Group for the Cross – border region of “Drina-Sava”, 7th March 2018, Etno village “Trsic” , Loznica, Serbia

The Standing Working Group for Regional Rural Development (SWG) in SEE within the EU funded project: ”Regional cooperation and networking in the field of agriculture, rural and economic development of cross-border areas” organized XVII Stakeholders’ Group Meeting for the cross – border region of “Drina-Sava” on 7 March 2018 in the Etno village “Trsic”, Trsic, Loznica, Serbia. The Eighteenth Stakeholder Group Meeting for the cross-border

Read more
Open call for support to P2P events in “Pcinja-Kraishte”

Постојаната Работна Група за Регионален Рурален Развој (SWG) во Југоисточна Европа, во рамките проектот "Регионална соработка и вмрежување во областа на земјоделството, руралниот и економскиот развој на прекуграничните региони", финансиран од страна

Read more
Open call for support to P2P events in “Krsh”

Stalna Radna Grupa za Regionalni Ruralni Razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi u okviru projekta finansiranog od strane Evropske Unije “Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja u preko graničnim regionima“ objavljuje javni Poziv za podršku „Ljudi-ljudima“ „Ljudi-ljudima“ aktivnosti predstavljaju alat za jačanje umrežavanja, saradnje, promocije preko graničnih regiona i njihove tradicije,

Read more
Open call for support to P2P events in “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna”

Grupi Permanent Rajonal i Punës  Për Zhvillim Rural (SWG) në Evropën Juglindore në kuadër të projektit SWG  Bashkëpunimi Rajonal dhe Rrjetëzimi në Fushën e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Ekonomik të Zonave Ndërkufitare" financuar nga Bashkimi Evropian, shpall thirrje për mbështetje të manifestimeve / aktiviteteve njerëzit për njerëzit. Aktivitetet "njerëzit për njerëzit" paraqesin mjet për rrjetëzim, forcimin e bashkëpunimit,

Read more
XVII Meeting of the Stakeholders’ Group for the cross – border region of “Drina-Tara”, 6 March 2018, Etno village “Vrhpolje” , Ljubovija, Serbia

The Standing Working Group for Regional Rural Development (SWG) in SEE within the EU funded project: ”Regional cooperation and networking in the field of agriculture, rural and economic development of cross-border areas” organized XVII Stakeholders’ Group Meeting for the cross - border region of “Drina-Tara” on 6 March 2018 in the Etno village “Vrhpolje”, Ljubovija, Serbia. The Seventeenth Stakeholder Group Meeting for the cross-border

Read more
Results and final ranking list for the call for People to People Activities in the cross border regions of “Prespa”, “Sharra”, “Drina-Sava” and “Drina-Tara”

The first call for support to People to People events in the Cross border regions of "Prespa", "Sharra", "Drina-Tara" and "Drina-Sava" has been closed. In total, 74 (seventy-four) applications have been received during a one month period and below you will find the finalized ranking list as evaluated by the Evaluation Committees. Based on available funds and planned budget, we are in position to support the events which are above the 75 (seventy-five)

Read more
Open call for support to P2P events in Drina-Tara

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi u okviru SWG EC projekta „Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja prekograničnih područja" finansiran od strane Evropske Unije objavljuje poziv za podršku manifestacijama/aktivnostima ljudi-ljudima. Aktivnost „ljudi – ljudima“ predstavlja alat za umrežavanje, jačanje saradnje, promociju prekograničnih regiona

Read more