Open call for support to P2P events in “Krsh”

Stalna Radna Grupa za Regionalni Ruralni Razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi u okviru projekta finansiranog od strane Evropske Unije “Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja u preko graničnim regionima“ objavljuje javni Poziv za podršku „Ljudi-ljudima“

„Ljudi-ljudima“ aktivnosti predstavljaju alat za jačanje umrežavanja, saradnje, promocije preko graničnih regiona i njihove tradicije, kulturnog i prirodnog nasledja, i razvijanje ekonomskih potencijala, kako proizvoda tako i usluga, kao i preko graničnih veza i lanaca vrednosti

U okviru projekta “Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja u preko graničnim regionima“ aktivnosti mogu biti implementirane u ciljnim preko graničnim regionima „Krš“, „Pčinja – Krajište“ i „Prokletije – Bjeshket e Nemuna“ u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Kosovu*. Manifestacije/aktivnosti moraju biti realizovane najkasnije do 01.11.2018. Tražena podrška ne sme preci 2,000 eura ne računajući PDV. Celokupni budžet manifestacije i druge donacije nisu ograničeni. Nažalost, prema EU procedurama, SWG ne može podržati aktivnosti u državama EU članicama (Hrvatska i Bugarska) ali se troškovi učesnika (transport, smeštaj, angažovanje stručnjaka) iz ovih zemalja, u okviru aktivnosti „ljudi-ljudima“, smatraju prihvatljivim troškovima.

Sledeće države/teritorije i opštine su prihvatljive za implementaciju aktivnosti “Ljudi-ljudima”:

Prekogranični region “Krš”:

Crna Gora: Herceg Novi, Kotor, Tivat i Nikšić

Bosna i Hercegovina: Ljubuški, Čitluk, Stolac, Čapljina, Neum, Berkovići, Bileća, Gacko, Ljubinje, Nevesinje i Trebinje

SWG poziva sve zainteresovane strane iz javnog, civilnog i privatnog sektora da prijave manifestacije koje doprinose gore pomenutim SWG ciljevima. Molimo vas popunite prijavni obrazac i budžet i podnesete ih najkasnije do 13.04.2018 do 17:00 časova na e-mail:

abda@swg-seerural.org

U naslovu emaila  obavezno navedite za koji preko granični region podnosite prijavu (npr.  Subject: P2P Krsh)

Prijave mogu biti podnete na lokalnim jezicima, nakon čega ce SWG u saradnji sa komisijom sačinjenom od predstavnika Ministarstava poljoprivrede zemalja Zapadnog Balkana i angažovanim ekspertima doneti odluku o izboru manifestacija koje će biti finansirane prema kriterijumima prihvatljivosti i bodovanja. Odobrene aplikacije, zajedno sa budžetom, moraju po odobrenju biti podnete na engleskom jeziku.

Zvanična verzija dokumenata je na engleskom jeziku i u slučaju kontradiktornosti i nepodudaranja, engleska verzija je važeća.

Link za dokumenta za apliciranje:

Aplikacioni formular i Budzet + Manual

Application form and Budget + Manual


*Ovaj naziv ne prejudicira status, te je u skladu s Rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosovo

About Author: editor