Open call for support to P2P events in Drina-Tara

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi u okviru SWG EC projekta „Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja prekograničnih područja” finansiran od strane Evropske Unije objavljuje poziv za podršku manifestacijama/aktivnostima ljudi-ljudima.

Aktivnost „ljudi – ljudima“ predstavlja alat za umrežavanje, jačanje saradnje, promociju prekograničnih regiona i njihove kulturne, tradicionalne i prirodne baštine i podržava ekonomske aktivnosti na polju razvoja proizvoda i usluga, kao i stvaranju prekograničnih lanaca vrijednosti.

U sklopu SWG EC projekta „Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja prekograničnih područja” aktivnosti mogu biti realizovane u targetiranom prekograničnom regionu „Drina-Tara“, u sledećim zemljama i opštinama:

  • Srbija: Ljubovija, Bajina Bašta, Prijepolje, Priboj, Čajetina, Užice;
  • Bosna i Hercegovina: Višegrad, Rudo, Goražde, Srebrenica, Bratunac, Milići;
  • Crna Gora: Pljevlja, Bijelo Polje.

Manifestaciju je potrebno realizovati najkasnije do 01.11.2018 godine.  Svaka podrška koja se traži na osnovu ovog poziva ne može preći 2,000 EUR bez PDV-a. Ukupni budžet manifestacije/aktivnosti i drugi doprinosi nisu ograničeni.

Ovim putem SWG poziva sve zainteresovane predstavnike iz javnog, privatnog i civilnog sektora da nominuju jednu manifestaciju koja doprinosi gore navedenim ciljevima za podršku od strane SWG-a. Potrebno je da popunite Prijavni obrazac i budžet, te iste dostavite najkasnije do 16.02.2018 (do kraja radnog vremena)  putem e-maila na:

drina-tara@swg-seerural.org

Prijave se mogu podnjeti na lokalnim jezicima, nakon čega će SWG Sekretarijat u saradnji sa komisijom sastavljenom od predstavnika Ministarstava poljoprivrede Zapadnog Balkana donjeti odluku o izboru manifestacije. Po odobrenju, prijave sa budžetom se podnose na engleskom jeziku. Napominjemo da je zvanična verzija dokumentacije na engleskom jeziku i u slučaju kontradiktornosti i neslaganja validna je originalna verzija na engleskom jeziku.

Link za preuzimanje dokumentacije je:

Prijavni obrazac i budžet + Prirucnik
Application form and Budget + Manual

About Author: admin